Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12098-5:2017

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 5: Програми за включване и изключване на системите за отопление. Модули М3-5, 6, 7, 8

Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8
12.07.2017 г.

Главна информация

60.60     12.07.2017 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.10     97.120  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard applies to scheduling equipment for heating systems. The signals can be processed by using either analogue or digital techniques, or both.
It applies to start-stop scheduling functions and sets minimum acceptable standards for functions, performance and documentation.
NOTE 1 The start-stop function can be integrated within a main control device. In this case, the controller would be expected to this standard for scheduling function.
Safety requirements on heating systems and heating control systems remain unaffected by this European Standard. The actuators and the dynamic behaviour of the valves are not covered in this European Standard. This control equipment may or may not be connected to a data network.
Table 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in prEN ISO 52000-1.
NOTE 2 In prCEN ISO/TR 52000 2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.
NOTE 3 The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12098-5:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12098-5:2017
60.60 Публикуван стандарт
12.07.2017 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12098-1:2021

ПРОЕКТ
prБДС EN 12098-3:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12098-5:2017

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход