Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12098-1:2017

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 1: Устройства за регулиране на системите за отопление за гореща вода. Модули М3-5, 6, 7, 8

Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
12.07.2017 г.

Главна информация

60.60     12.07.2017 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.10     97.120  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard applies to electronic control equipment for heating systems with water as the heating medium and a supply water temperature up to 120 °C.
This control equipment controls the distribution and/or the generation of heat in relation to the outside temperature and time and other reference variables.
This standard covers also controllers that contain an integrated optimum start or an optimum start-stop control function.
Safety requirements on heating systems remain unaffected by this standard.
The dynamic behaviour of the valves and actuators are not covered in this standard.
A multi-distribution and/or multi-generation system needs a coordinated solution to prevent undesired interaction and is not part of this standard.
Table 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in prEN ISO 52000 1.
NOTE 1 In prCEN ISO/TR 52000 2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.
NOTE 2 The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12098-1:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12098-1:2017
60.60 Публикуван стандарт
12.07.2017 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12098-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12098-1:2017

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход