Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16947-1:2017

Енергийни характеристики на сгради. Система за управление на сгради. Част 1: Модул М10-12

Energy Performance of Buildings - Building Management System - Part 1: Module M10-12
12.07.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   15.06.2021 г.

Главна информация

95.99     15.06.2021 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.120.10     97.120  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies operational activities, overall alarming, fault detection and diagnostics, reporting, monitoring, energy management functions, functional interlocks and optimizations to set and maintain energy performance of buildings.
Table 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in prEN ISO 52000 1:2015.
NOTE 1 In FprCEN ISO/TR 52000 2:2014 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying Technical Reports that are published or in preparation.
NOTE 2 The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively.
Table 1 - Position of this standard (in casu M10–12), within the modular structure of the set of EPB standards
...

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16947-1:2017
95.99 Отменен стандарт
15.06.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 52127-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 16947-1:2017