Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12309-2:2015/AC:2015

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, непревишаваща 70 kW. Част 2: Безопасност

Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety
18.01.2016 г.

Главна информация

60.60     18.01.2016 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

27.080     91.140.30  

Изтегли

БДС EN 12309-2:2015/AC:2015 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2009/142/EC

Газови уреди

811/2013

Енергийно етикетиране на отоплителни топлоизточници

813/2013

Изисквания за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-2:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-2:2015/AC:2015
60.60 Публикуван стандарт
18.01.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12309-2:2015/AC:2015