Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10056-2:1999

Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

Structural steel equal and unequal leg angles - Part 2: Tolerances on shape and dimensions
1.01.1999 г.

Главна информация

90.93     3.09.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на този европейски стандарт специфицира допустими отклонения от формата, размерите и масата на горещовалцувани равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Размерите на тези ъглови профили са дадени в EN 10056-1. Тези допустими отклонения не се прилагат за равнораменни и неравнораменни ъглови профили от неръждаема стомана.
ЗАБЕЛЕЖКА Докато бъде публикуван EN 10056-1 могат да се използват или ЕВРОНОРМ 56 и 57, или съответните национални стандарти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СТ на СИВ 255:1976

ОТМЕНЕН
БДС 2612:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10056-2:1999
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10056-2:1993