Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивостта на замръзване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Агломерирани скални материали. Терминология и класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Стъкло за строителството. Термично усилено натриево калциево силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-7 още

Масло слънчогледово

60.60 Публикуван стандарт

ТК-32 още

Анетол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-19 още

Машини селскостопански. Машини присаждащи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Двигатели с вътрешно горене. Пръстени бутални. Основни типове и изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-14 още

Строителни и пътно-строителни машини. Влекачи пневмоколесни едноосни. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Оборудване химическо. Оборудване за преработване на гумени смеси и пластмаси. Смесители с периодично действие на гума. Параметри и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Машини ковашко-пресови. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Машини ковашко-пресови. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати с механично разбъркващо устройство. Технически изисквания. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Микафолий

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-38 още

Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Регулатори, работещи без използване на външен източник на енергия

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-28 още

Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствени процеси. Източници захранващи електрически. Механизми изпълнителни електрически с постоянна скорост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Сушилни валцови атмосферни с непрекъснато действие. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още