Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на машини. Физически характеристики на човека. Част 1: Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики човека. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с машината

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 5: Оценяване на риска при повтарящо се управление на висока честота

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини, включително предпечатни машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 3: Машини за рязане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 4: Машини за подвързване, за преработване и окончателна обработка на хартия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 5: Машини за производство на вълнообразен картон и машини за преработка на плосък картон и вълнообразен картон

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 1: Компресори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-2 още

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 2: Вакуумпомпи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушително устройство. Част 1: Класификация. Общи изисквания и изисквания за безопасност

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-1 още

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушително устройство. Част 2: Проверка на общите изисквания и изискванията за безопасност

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-1 още

Вибрации. Изпитване на подвижни машини с цел определянето на стойността на излъчените вибрации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 13: Машини за отстраняване на опаковъчни телове от обединени бали и единични бали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 14: Машини за цепене на роли

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 2: Обелващи барабани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 22: Дефибрьори

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още