Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Системи за инхалация с азотен окис. Част 1: Системи за доставяне

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Системи за инхалация с азотен окис. Част 2: Системи за захранване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Ръчно задвижвани колички за хора с увреждания. Изисквания и методи за изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-87 още

Електрически задвижвани колички за хора с увреждания, моторолери и техните зарядни устройства. Изисквания и методи за изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-87 още

Медицински термометри. Част 1: Стъклени термометри с течен метал с устройство за максимално показание

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Медицински термометри. Част 2: Тип променяща се фаза (матрично-точкови) термометри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Съоръжения за дихателна терапия. Част 2: Тръби и съединителни части

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 1: Изисквания за медицинските изделия, използвани във въздушни линейки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за въздушни линейки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-87 още

Методи за изпитване на първични превързочни материали за рани. Част 1: Абсорбция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Методи за изпитване на първични превързочни материали за рани. Част 1: Абсорбция

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Методи за изпитване на първични превързочни материали за рани. Част 2: Степен на пропускливост на влага през превързочни материали, съдържащи пропусклив филм

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Неактивни медицински устройства. Методи за изпитване на първични превързочни материали за рани. Част 3: Водонепропускливост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Неактивни медицински устройства. Методи за изпитване на първични превързочни материали за рани. Част 4: Съответствие

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидно действие в областта на медицината. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1)

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-11 още

Хирургически облекла и покривала. Изисквания и методи за изпитване. Част 1: Хирургически покривала и манти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Хирургически облекла и покривала. Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Стерилно работно облекло

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Системи за спасяване. Транспортиране на инкубатори. Част 1: Изисквания за интерфейс

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-87 още