Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с компресори с електрическо задвижване. Определяне на нивото на звукова мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, непревишаваща 70 kW. Част 2: Безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, непревишаваща 70 kW. Част 2: Безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 3: Условия на изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 4: Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 5: Изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 6: Изчисляване на технически характеристики при различни климатични условия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-8 още

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 7: Специфични разпоредби за хибридни уреди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-8 още

Захранвани с газово гориво битови уреди за загряване на вода. Част 2: Оценяване на консумираната енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Захранвани с газово гориво битови уреди за загряване на вода. Част 3: Оценяване на консумираната енергия на поддържани със слънчева енергия газови уреди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Захранвани с газово гориво битови уреди за загряване на вода. Част 4: Оценяване на консумираната енергия на газови когенерационни уреди (mCHP) за получаване на топла вода и електрическа енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Захранвани с газово гориво битови уреди за загряване на вода. Част 5: Оценяване на консумираната енергия на газови уреди, комбинирани с електрическа термопомпа

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Захранвани с газово гориво битови уреди за загряване на вода. Част 6: Оценяване на консумираната енергия на адсорбционни и абсорбционни термопомпи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане на помещения, търговско и технологично охлаждане. Изпитване и номинални параметри в условия на частично натоварване и изчисляване на сезонни характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Газови котли за отопление. Част 1: Общи изисквания и изпитвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Газови котли за централно отопление. Част 2-1: Конкретен стандарт за котли тип С и тип B2, B3 и B5 с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 1 000 kW

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-60 още

Газови котли за централно отопление. Част 2-1: Конкретен стандарт за котли тип С и котли тип B2, B3 и B5 с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 1 000 kW

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Термопомпи с електрически задвижвани компресори. Изпитване, определяне на характеристиките и изисквания за маркировка на агрегати за битова гореща вода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още