Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Изявления и програми за продукти по отношение на околната среда. Принципи и общи изисквания (ISO 14020:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Етикети и декларации, свързани с околната среда. Заявления по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност (етикетиране по отношение на околната среда, тип II) (ISO 14021:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид І. Принципи и процедури (ISO 14024:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания. Изменение 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки (ISO 14044:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 2 (ISO 14044:2006/Amd 2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Речник (ISO 14050:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Управление по отношение на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO 14063:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Парникови газове. Част 1: Технически изисквания и ръководство на ниво организация за количествено определяне и докладване на емисиите от парникови газове и отстранените парникови газове (ISO 14064-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Парникови газове. Част 2: Технически изисквания и ръководство на ниво проект за количествено определяне, мониторинг и докладване на намалените емисии на парникови газове или на увеличените количества отстранени парникови газове (ISO 14064-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Парникови газове. Част 3: Технически изисквания и ръководство за верификация и валидиране на заявления за парникови газове (ISO 14064-3:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Основни принципи и изисквания към органи за валидиране и верифициране на информация по отношение на околната среда (ISO 14065:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2012, коригирана версия от 2014-08-15)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност (ISO 15189:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още