Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с компресори с електрическо задвижване. Определяне на нивото на звукова мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Хладилни компресори. Номинални условия, допустими отклонения и представяне на данни за работните характеристики от производителя

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-43 още

Компресори и кондензационни агрегати за охлаждане. Изпитване на характеристиките и методи за изпитване. Част 1: Хладилни компресори

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 3: Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане на помещения, търговско и технологично охлаждане. Изпитване и номинални параметри в условия на частично натоварване и изчисляване на сезонни характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Климатизатори и агрегати за охлаждане на течности с изпарителни охлаждащи кондензатори и с електрически задвижвани компресори за охлаждане на помещения. Термини, определения, условия за изпитване, методи за изпитване и изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още