Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Химични дезинфектанти и антисептици. Прилагане на европейските стандарти за химични дезинфектанти и антисептици

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Химични дезинфектанти и антисептици. Химико-теpмична дезинфекция на текстил. Метод за изпитване и изисквания (фaза 2, стъпка 2)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Стерилизация. Стерилизатори с водна пара. Големи стерилизатори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Съединители с малки отвори за течности и газ за медицинско приложение. Част 5: Съединители за надуваеми маншети, поставяни на крайниците (IEC 80369-5:2016/Cor.2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-41: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на осветители за хирургически цели и осветители за диагностика (IEC 60601-2-41:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-43: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на рентгенови апарати за интервенционални процедури (IEC 60601-2-43:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-46: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на операционни маси (IEC 60601-2-46:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-83: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на уреди за домашно лечение със светлина (IEC 60601-2-83:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-83: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на уреди за домашно лечение със светлина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински апарат за засмукване. Част 4: Общи изисквания (ISO 10079-4:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Белодробни вентилатори. Част 4: Специфични изисквания за апарати за реанимация, задействани от потребител (ISO 10651-4:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Биологично преценяване на медицински изделия. Част 10: Изпитвания за чувствителност на кожата (ISO 10993-10:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Биологично оценяване на медицински изделия. Част 12: Подготовка на проби и сравнителни материали (ISO 10993-12:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Биологично преценяване на медицински изделия. Част 15: Идентифициране и количествено определяне на разградими продукти от метали и сплави (ISO 10993-15:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Биологично преценяване на медицински изделия. Част 18: Химично охарактеризиране на материалите за медицински изделия в рамките на процеса на управление на риска (ISO 10993-18:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Биологично преценяване на медицински изделия. Част 23: Изпитвания за раздразнения (ISO 10993-23:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Биологично оценяване на медицински изделия. Част 9: Общи принципи за идентифициране и количествено определяне на потенциални продукти от разграждане (ISO 10993-9:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Стерилизация на продукти за здравеопазването. Етиленов оксид. Изисквания за разработване, валидиране и редовен контрол на процеса на стерилизация за медицински изделия (ISO 11135:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още