Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 1: Общи изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 2: Нелегирани и легирани стомани със специфицирани свойства при повишена температура

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 3: Заваряеми дребнозърнести стомани, нормализирани

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 4: Стомани легирани с никел с определени свойства при ниска температура

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 5: Термомеханично валцувани дребнозърнести заваряеми стомани

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 6: Заваряеми дребнозърнести стомани, закалени и отвърнати

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Плоски продукти от стомана, предназначени за работа под налягане. Част 7: Неръждаеми стомани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Метални продукти. Видове документи от контрол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени отливки за съдове под налягане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 1: Тръби от нелегирана стомана с определени свойства при стайна температура

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 3: Тръби от легирана дребнозърнеста стомана

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 4: Тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при ниска температура

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Тръби от неръждаема стомана

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 1: Електрозаварени и заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от нелегирана стомана със специфицирани свойства при стайна температура

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Електрозаварени тръби от нелегирана и легирана стомана със специфицирани свойства при повишена температура

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 3: Електрозаварени и заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от легирана дребнозърнеста стомана със специфицирани свойства при стайна, повишена и ниска температура

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 4: Електрозаварени тръби от нелегирана стомана със специфицирани свойства при ниска температура

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още