Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Строителен обков. Електрически системи за управление и използване на аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-7: Преносими развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и тавани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и тавани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания за кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране под пода, за скрит монтаж или за открит монтаж

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-3: Специфични изисквания за изрязани кабелни канални системи за инсталации в помещения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-4: Специфични изисквания за местата за обслужване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелиране на помещения на потребителя за информационни технологии. Част 2: ISDN с първичен достъп със скорост 2048 kbit/s и интерфейс между наета линия и мрежата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на приложение на EN 60335-1

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Коаксиални кабели. Част 1: Обща спецификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-58 още

Коаксиални кабели. Част 10-1: Групова спецификация за коаксиални кабели за аналогово и цифрово предаване на сигнал. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи, работещи при честоти 5 MHz - 1 000 MHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-58 още

Коаксиални кабели. Част 10-2: Групова спецификация за коаксиални кабели за аналогово и цифрово предаване на сигнал. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи, работещи при честоти 5 MHz - 3 000 MHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-58 още

Коаксиални кабели. Част 11-1: Групова спецификация за коаксиални кабели за аналогово и цифрово предаване на сигнал. Разпределителни и магистрални кабели за системи, работещи при честоти 5 MHz - 1 000 MHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-58 още