Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини, включително предпечатни машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Инсталации за нанасяне на покрития. Машини за нанасяне на покрития чрез потапяне и електролитно отлагане на органични течни материали за покритие. Изисквания за безопасност

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-12 още

Съоръжение за подаване и циркулация на материали за покритие под налягане. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Смесителни машини за материали за покрития. Изисквания за безопасност. Част 1: Смесителни машини, използвани при пребоядисване на превозни средства

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-12 още

Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Бензиностанции. Конструкция и технически характеристики на автоматични пистолети за използване в бензинови колонки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-1 още

Защитни устройства срещу препълване на неподвижни резервоари за течни горива. Част 1: Защитни устройства срещу препълване със затварящо устройство

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност на конструкцията и за технически характеристики на дозиращи помпи, бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност на конструкцията и технически характеристики на дозиращи помпи, бензинови колонки и устройства за дистанционно изпомпване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Бензиностанции. Част 2: Изисквания за безопасност на конструкцията и за технически характеристики на надеждно прекъсване при използване на дозиращи помпи и бензинови колонки

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Бензиностанции. Част 2: Изисквания за безопасност на конструкцията и технически характеристики на надеждно прекъсване при използване на дозиращи помпи и бензинови колонки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Бензиностанции. Част 3: Изисквания за безопасност на конструкцията и за технически характеристики на отсекателни клапани

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Бензиностанции. Част 3: Изисквания за безопасност на конструкцията и технически характеристики на отсекателни клапани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Бензиностанции. Част 4: Изисквания за безопасност на конструкцията и за технически характеристики на шарнирни съединения за използване в дозиращи помпи и бензинови колонки

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още