Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Разходомери за газ. Устройства за преобразуване. Част 1: Преобразуване на обема

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Разходомери за газ. Ротационни разходомери за газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Елементи на системи за захранване на горелки с течни горива

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Елементи на системи за захранване на горелки с течни горива

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Разходомери за газ. Диафрагмени разходомери за газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Ултразвукови битови разходомери за газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Средства за измерване на термална енергия. Част 1: Общи изисквания

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-28 още

Средства за измерване на термална енергия. Част 2: Изисквания за конструкцията

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-28 още

Средства за измерване на термална енергия. Част 4: Изпитвания за одобряване на типа

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-28 още

Средства за измерване на термална енергия. Част 5: Изпитвания за първоначална проверка

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-28 още

Средства за измерване на термална енергия. Част 6: Монтиране, пускане в действие, контрол и техническо обслужване

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-28 още

Разходомери за газ. Разходомери за газ на база измерване на топлина и масов поток

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Уреди за измерване (индекси за клас А, В и С)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Уреди за измерване (индекси за клас А, В и С)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 2: Специфични изисквания. Електромеханични електромери за активна енергия (индекси за клас A и B)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 2: Специфични изисквания. Електромеханични електромери за активна енергия (индекси за клас A и B)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия (индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още