Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 1: Въведение и преглед (IEC 62321-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 2: Разглобяване, разединяване и механично подготвяне на пробите (IEC 62321-2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 3-1: Изследване за наличие. Определяне на олово, живак, кадмий, общ хром и общ бром в електротехнически продукти чрез рентгенова флуоресцентна спектрометрия (IEC 62321-3-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 3-2: Изследване за наличие. Определяне на общия бром в полимери и електронни продукти чрез горене. Йонна хроматография (IEC 62321-3-2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 4: Определяне на живак в полимери, метали и електронни продукти чрез CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES и ICP-MS (IEC 62321-4:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 4: Определяне на живак в полимери, метали и електронни продукти чрез CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES и ICP-MS (IEC 62321-4:2013/A1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 5: Определяне на кадмий, олово и хром в полимери и електронни продукти и кадмий и олово в метали чрез AAS, AFS, ICP-OES и ICP-MS (IEC 62321-5:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 6: Полибромирани бифенили и полибромирани дифенил етери в полимери чрез газхроматография-масспектометрия (GC-MS) (IEC 62321-6:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Определяне на някои вещества в електротехнически продукти. Част 2: Разглобяване, разсъединяване и механично подготвяне на проби (IEC 62321-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още

Техническа документация за оценяване на електрически и електронни продукти по отношение ограничаването на опасни вещества (IEC 63000:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-103 още