Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Обществен транспорт. Референтен модел на данни. Част 7: Управление на дейностите на водача

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Минимален набор от данни за система за електронно повикване (eCall)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Изисквания за прилагане на протоколи от високо ниво (HLAP) за система за електронно повикване (eCall) с използване на GSM/UMTS мрежи с комутационни канали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност (eSafety). Оперативни изисквания на Паневропейскaта система за електронно повикване eCall

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Спецификации за обмен на данни DATEX II за управление и информация за трафика. Част 1: Контекст и рамка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Спецификации за обмен на данни DATEX II за управление и информация за трафика. Част 2: Съотнасяне на местоположението

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Спецификации за обмен на данни DATEX II за управление и информация за трафика. Част 3: Оповестяване на пътната обстановка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Спецификации за обмен на данни DATEX II за управление и информация за трафика. Част 4: VMS оповестяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Спецификации за обмен на данни DATEX II за управление и информация за трафика. Част 7: Общи елементи на данните

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Обмен на информация при предоставяне на услуги и тол таксуване (ISO 12855:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Оценяване на бордовото и крайпътното оборудване за съответствие с ISO 12813. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията (ISO 13143-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Определяне на приложния интерфейс за обмен на информация на близки разстояния. Изменение 1 (ISO 14906:2018/Adm 1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Процедури за изпитване на потребителско и стационарно оборудване. Част 1: Описание на процедурите за изпитване (ISO 14907-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Кооперативни системи. Глобална уникална идентификация (ISO 17419:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Кооперативни системи. Изисквания за приложения и цели (ISO 17423:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи (ИТС). Кооперативни ИТС. Част 1: Роли и отговорности в контекста на архитектурата(ите) на кооперативни ИТС (ISO 17427-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи. Кооперативни ITS системи. Локални динамични карти (ISO 18750:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Интелигентни транспортни системи (ИТС). Протокол за бързо оповестяване на услуга (FSAP) за общo предназначение в ИТС (ISO 22418:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още