Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Машини за желиран замразен десерт и за сладолед. Експлоатационни характеристики и консумирана енергия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-43 още

Спецификации за машини за обществени перални. Определения и изпитване на капацитета и характеристики за потребление. Част 2: Барабани за сушене на партиди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Спецификации за машини за обществени перални. Определения и изпитване на капацитет и характеристики за потребление. Част 3: Непрекъсната тунелна перална машина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Спецификации за машини за обществени перални. Определения и изпитване на капацитет и характеристики за потребление. Част 4: Перални екстрактори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи (IEC 60061-1:1993/A29:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Силови трансформатори. Част 19: Правила за определяне на неопределеността при измерване на загубите на силови трансформатори и реактори (IEC/TS 60076-19:2013, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още