Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Транспортируеми бутилки за газ. Идентификация на бутилки за газ (с изключение на LPG). Част 3: Цветна маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-8 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Транспортируеми бутилки за газ. Напълно облицовани композитни бутилки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Съоръжения за автомобилни цистерни за LPG

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Опаковане. Гъвкави алуминиеви туби. Метод за определяне дебелината на стената

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-73 още

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Заварени стоманени съдове под налягане за автомобилни цистерни за LPG. Проектиране и производство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Транспортируеми споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Проектиране и производство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Кораби за вътрешно плаване. Съединителни елементи за транспортиране на дизелово гориво

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-17 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Изпитване, проверка и маркировка на метални цистерни

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-14 още

Опаковане. Гъвкави цилиндрични пластмасови туби. Размери и допустими отклонения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Преходно съединително устройство за връщане на образувалите се пари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Вентил за изпускане на отделилите се пари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Преходно съединително устройство за пълнене и изпразване през дъното

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни за разтоварване под тежестта на товара. Проектиране и производство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Съоръжения и принадлежности за LPG. Транспортируеми заварени алуминиеви бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG) за многократно пълнене. Проектиране и производство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Технически изисквания и изпитване на вентили и фасонни части за съдове под налягане за втечнен въглеводороден газ (LPG)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Съоръжение за обслужване на цистерни. Капак на отвор за достъп на хора

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-14 още

Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още