Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на въздуха. Подход за оценяване на неопределеност при сравнителни методи за измерване на атмосферен въздух

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на масовата концентрация на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на атмосферния въздух. Стандартен метод за измерване на концентрациите на бензен. Част 3: Автоматизирано вземане на проби с помпи и газова хроматография на място

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Автоматизирани системи за измерване на концентрацията на фини прахови частици (PM10; PM2,5)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Измерване на елементарен (в елементарно състояние) въглерод (EC) и органичен въглерод (OC), отложени на филтри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Стандартен метод за измерване на NO₃ˉ, SO₄²ˉ, Cl¯, NH⁴⁺, Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺ в PM2,5 след отлагане на филтри

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-15 още

Атмосферен въздух. Прилагане на EN 16909 за определяне на елементарен въглерод (ЕС) и органичен въглерод (OC) в PM10 и PMcoarse (разлика между PM10 и PM2,5)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Интелигентни транспортни системи (ITS). Градски ITS. Управление на качеството на въздуха в градски райони

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Атмосферен въздух. Методология за оценяване на характеристиките на приложенията за моделиране на разпределението на източници, ориентирани към рецепторите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на въздуха. Оценяване на експлоатационните характеристики на сензорни системи за качество на въздуха. Част 1: Газообразни замърсители в атмосферния въздух

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още