Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на машини. Физически характеристики на човека. Част 1: Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики човека. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с машината

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 3: Специфични изисквания за машини за раздробяване и смилане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и утаяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-100 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини, включително предпечатни машини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 3: Машини за рязане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 4: Машини за подвързване, за преработване и окончателна обработка на хартия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 1: Компресори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-2 още

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 2: Вакуумпомпи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Компресори и вакуум помпи. Изисквания за безопасност. Част 3: Компресори за газови процеси

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушително устройство. Част 1: Класификация. Общи изисквания и изисквания за безопасност

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-1 още

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушително устройство. Част 2: Проверка на общите изисквания и изискванията за безопасност

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-1 още