Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електронно събиране на такси. Профил на приложение на оперативна съвместимост за DSRC

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудване за съответствие с ISO 17575-1. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията (ISO 16407-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудването за съответствие с ISO/TS 17575-2. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията (ISO/TR 16401-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Електронно събиране на такси. Услуги с добавена стойност, базирани на EFC бордово оборудване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още