Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 1: Общи изисквания, изпитвания и условия на изпитване. Уреди за измерване (индекси за клас А, В и С)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 2: Специфични изисквания. Електромеханични електромери за активна енергия (индекси за клас A и B)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия (индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Приемен контрол. Част 11: Общи методи за приемен контрол (IEC 62058-11:2008, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Приемен контрол. Част 21: Специфични изисквания за електромеханични електромери за активна енергия (класове 0,5, 1 и 2 и индекси за клас А и В) (IEC 62058-21, c промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Приемен контрол. Част 31: Специфични изисквания за статични електромери за активна енергия (класове 0,2 S, 0,5 S, 1 и 2 и индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрическа измервателна апаратура. Надеждност. Част 32-1: Устойчивост. Изпитване на стабилността на метрологични характеристики чрез прилагане на повишена температура (IEC 62059-32-1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Водомери за студена питейна вода и за топла вода. Част 3: Форма на протокол от изпитване (ISO 4064-3:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Водомери за студена питейна вода и за топла вода. Част 4: Изисквания, които не са метрологични и не са в обхвата на ISO 4064-1 (ISO 4064-4:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Разходомери за газ. Интелигентни разходомери за газ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

Доклад от проучване за електромагнитни смущения между електрически устройства/системи в честотния обхват под 150 kHz

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още