Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Емисии от стационарни източници. Определяне на общ живак. Автоматизирани системи за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Системи за събиране и обработване на данни. Част 1: Спецификация на изискванията за обработване и докладване на данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Стационарни източници на емисии. Определяне на тегловната концентрация на газообразни хлориди, изразени като HCl. Стандартен сравнителен метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Ръчно и автоматизирано определяне на скоростта и обемния дебит в тръбопроводи за газове. Част 1: Метод за ръчно сравняване (ISO 16911-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Ръчно и автоматично определяне на скоростта и обемния дебит в тръбопроводи. Част 2: Автоматични системи за измерване (ISO 16911-2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Твърди биогорива. Определяне на общото съдържание на въглерод, водород и азот (ISO 16948:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне на основни химически елементи - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na и Ti (ISO 16967:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне на второстепенни елементи (ISO 16968:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Превръщане на аналитични резултати от една база в друга (ISO 16993:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне на общото съдържание на сяра и хлор (ISO 16994:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне съдържанието на хлор, натрий и калий, разтворими във вода (ISO 16995:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Класове и спецификации на горива. Част 7: Класифициране на недървесни брикети (ISO 17225-7:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне на обемна плътност (ISO 17828:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне на дължина и диаметър на пелети (ISO 17829:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди биогорива. Определяне на механичната дълготрайност на пелети и брикети. Част 1: Пелети (ISO 17831-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Твърди горива. Определяне на механичната дълготрайност на пелети и брикети. Част 2: Брикети (ISO 17831-2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Отпадъци. Документ за достигнато ниво на техниката. Откриване на халогени и сяра чрез окислително пирохидролизно горене, последвано от йонна хроматография

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Емисии от стационарни източници. Определяне на концентрацията по маса на серен диоксид с инструментална техника

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още