Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане. Методи от клас на точност 2 в едно по същността си свободно звуково поле върху отразяваща повърхност (ISO 3744:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още