Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 1: Общи принципи за провеждане на изпитванията (ISO 1833-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 10: Смеси от триацетатни или полилактидни влакна с някои други влакна (метод с дихлорметан) (ISO 1833-10:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 11: Смеси на определени целулозни влакна с някои други влакна (метод със сярна киселина) (ISO 1833-11:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 13: Смеси от някои хлоровлакна с някои други влакна (метод с въглероден дисулфид/ацетон) (ISO 1833-13:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 14: Смеси от ацетатни влакна с някои други влакна (метод с кристализирана оцетна киселина) (ISO 1833-14:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 15: Смеси от юта с някои животински влакна (метод с определяне съдържанието на азот) (ISO 1833-15:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 16: Смеси от полипропиленови влакна с определени други влакна (метод с ксилол) (ISO 1833-16:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 17: Смеси от целулозни влакна и определени влакна с хлоровлакна и някои други влакна (метод с концентрирана сярна киселина) (ISO 1833-17:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 2: Трикомпонентни смеси от влакна (ISO 1833-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 20: Смеси от еластан и други влакна (метод с диметилацетамид) (ISO 1833-20:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 21: Смеси от хлоровлакна, някои модакрилни, определени еластан влакна, ацетатни, триацетатни с някои други влакна (метод с циклохексанон) (ISO 1833-21:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 29: Смеси от полиамид с бикомпонент полипропилен/полиамид (метод със сярна киселина) (ISO 1833-29:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 4: Смеси на някои протеинови влакна с други определени влакна (метод с хипохлорит) (ISO 1833-4:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 6: Смеси от вискозни, от някои видове купро-, модални или лиоселни влакна с някои други видове влакна (метод с мравчена киселина и цинков хлорид) (ISO 1833-6:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 7: Смеси на полиамид с други определени влакна (метод с мравчена киселина) (ISO 1833-7:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 9: Смеси от ацетатни влакна с някои други влакна (метод с бензил алкохол) (ISO 1833-9:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още