Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Опазване на културното наследство. Определяне на температурата и относителната влажност за ограничаване на предизвиканите от климата механични повреди на хигроскопични органични материали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи и средства за измерване на температура на въздуха и на повърхности на обекти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Вътрешен климат. Част 1: Указания за отопление на църкви, параклиси и други места за богослужение

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Вътрешен климат. Част 2: Управление на вентилацията за предпазване на сгради и колекции на културното наследство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи за изпитване. Определяне на абсорбцията на вода по капилярен път

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи за изпитване. Измерване на статичния контактен ъгъл

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи за изпитване. Определяне пропускливостта на водни пари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи за изпитване. Измерване на цвета на повърхности

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Основни термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи за опаковане при транспортиране

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Насоки за дизайн на витрини за експониране и съхранение на обекти. Част 1: Общи изисквания

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методология за вземане на проби от материали от обекти на културното наследство. Общи правила

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Документиране на състоянието на движимото културно наследство

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Проучване и документиране на състоянието на обекти на архитектурно-строителното културно наследство

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Указания за управление на условията на околната среда. Хранилища с отворен достъп: определения и характеристики на центрове, предназначени за съхранение и управление на обекти на културното наследство

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Процедури и инструменти за измерване на влажността на въздуха и влагообмена между въздуха и културните ценности

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи за изпитване. Измерване на абсорбцията на вода чрез метода на лулата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още

Опазване на културното наследство. Методи за изпитване. Определяне на свойствата при съхнене

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-94 още