Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Туристически услуги. Туристически агенции и туроператори. Терминология

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-89 още

Доставчици на организирани пътувания за чуждоезиково обучение. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-89 още

Туристически услуги. Изисквания за предоставяне на професионално обучение и програми за квалификация на екскурзоводи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-89 още

Предоставяне на здравни грижи от специалисти по хиропрактика

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за програми за въвеждащо обучение на водолази (ISO 11121:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за програмите за обучение на техници по газови смеси (ISO 13293:2012)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-89 още

Tуристически услуги. Хотели и други видове туристическо настаняване. Речник (ISO 18513:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания и насоки за екологично устойчиви практики при водолазни спускания за развлечение (ISO 21416:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания при обучение за екологична осведоменост на водолази за развлечение (ISO 21417:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за обучението на водолази. Част 1: Ниво 1 - водолаз под наблюдение (ISO 24801-1:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за обучението на водолази. Част 2: Ниво 2 - самостоятелен водолаз (ISO 24801-2:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за обучението на водолази. Част 3: Ниво 3 - водолаз лидер (ISO 24801-3:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за обучението на водолазни инструктори. Част 1: Ниво 1 (ISO 24802-1:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за обучението на водолазни инструктори. Част 2: Ниво 2 (ISO 24802-2:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания към доставчици на водолазни услуги за развлечение (ISO 24803:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за обучение на водолази с ребридер. Гмуркане без декомпресия (ISO 24804:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания за обучение на водолази с ребридер. Декомпресионни спускания до 45 метра (ISO 24805:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-89 още

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания към програмите за обучение за водолазни спускания с обогатен въздух - нитрокс (EAN)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-89 още