Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Опаковки стъклени за медицински цели. Банки за инфузионни разтвори. Конструкции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Опаковки стъклени за медицински цели. Банки за инфузионни разтвори. Гърловини. Конструкция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Опаковки стъклени за медицински цели. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Банки за кръв, трансфузионни и инфузионни препарати

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Банки за кръв, трансфузионни и инфузионни препарати

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Опаковки стъклени за медицински цели. Гърла, затваряни с меки пластмасови капачки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Опаковки стъклени за медицински цели. Гърла, затваряни с тапа

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Опаковки стъклени за сухи инжекционни препарати

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Опаковки стъклени за медицински цели цилиндрични с винтово гърло

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Опаковки стъклени за медицински цели плоски с винтово гърло

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Геометрична оптика. Термини, определения и буквени означения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Инструменти медицински. Игли хирургически. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Величини, характеризиращи лазерно лъчение. Измервания. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Апарати рентгенови. Камери йонизационни за ренгенодиагностични автоматични експонометри. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Лещи за очила. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Носилки санитарни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Лазери газови и устройства за управление на лазерното излъчване. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още

Инструменти медицински пробождащи. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-87 още