Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмаси фенолни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Пластмаси фенолни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Оборудване химическо. Оборудване за преработване на гумени смеси и пластмаси. Смесители с периодично действие на гума. Параметри и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Полиетилен с ниска плътност "Ропотен"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Полиетилен с ниска плътност "Ропотен"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Полиетилен с ниска плътност "Ропотен"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Полиетилен с ниска плътност "Ропотен"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Полиетилен с ниска плътност "Ропотен"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Полиетилен с ниска плътност "Ропотен"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Полиетилен с ниска плътност "Ропотен"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Полиетилен с ниска плътност "Ропотен"

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Ръкав от полиетилен ниска плътност за опаковка на мляко

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне вискозитетното число на полиметилметакрилата в разредените разтвори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Изпитване на огъване на твърди пенопласти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Епоксидни втвърдяващи се смоли. Методи за изпитване. Определяне температурното повишение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Изкуствени йонообменни смоли за технически цели. Вземане на проби

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Епоксидни втвърдяващи се смоли. Определяне на изотермичния характер на вискозитета

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Методи за изпитване. Определяне на привидния модул на усукване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още