Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Съхранители регистрационни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Образци на формуляри, използвани при правно-административното обслужване на населението в системата на Министерство на правосъдието

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Образци на формуляри, използвани при административното обслужване на населението от здравните органи и заведения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Образци на формуляри, използвани при административното обслужване на гражданите в системата на държавното застраховане в НРБ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Образци на формуляри, използвани при административното обслужване на населението в системата на Министерството на външните работи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Образци на формуляри, използувани при административно обслужване на населението, в системата на Министерство на вътрешните работи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Унифицирани системи за управленска документация. Система за статистическа отчетна документация. Основни положения и формуляри-образци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Унифицирани системи за управленска документация. Общоадминистративна документация. Основни положения и формуляри-образци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Единна система за унифицирана управленска документация. Документация по откритията, изобретенията, рационализациите и икономически ефективните предложения. Основни положения и видове документи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Единна система за унифицирана управленска документация. Документация по откритията, изобретенията, рационализациите и икономически ефективните предложения. Патентен формуляр

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Единна система за унифицирана управленска документация. Документация по откритията, изобретенията, рационализациите и икономически ефективните предложения. Формуляри-образци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Единна система за унифицирана управленска документация. Документи за административно обслужване на гражданско състояние

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Единна система за унифицирана управленска документация. Документация по управление на качеството. Документи за гражданско състояние и гражданска регистрация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Унифицирани системи за управленска документация. Система за документация по транспорта. Основни положения и формуляри-образци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Унифицирани системи за управленска документация. Система за документация за селското стопанство и хранителната промишленост. Формуляри-образци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Унифицирани системи за управленска документация. Система за документация по деловодство и архивно дело. Основни положения и формуляри-образци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Унифицирани системи за управленска документация. Документация по деловодство и архивно дело. Документи по използването на архивните документи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още

Единна система за унифицирана управленска документация. Документация по деловодство и архивно дело. Документи по експертизата, научно-техническата обработка и оформянето на архивните документи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-80 още