Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изолатори керамични прътовидни с външна арматура. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 1 и 3 kV и номинален ток от 250 до 3150 А. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори защитни за токове с нулева последователност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори порцеланови опъвателни за напрежение до 1500 V

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори и автотрансформатори еднофазни и трифазни двунамотъчни и тринамотъчни маслени с номинална мощност до 100 MVA с общо предназначение. Допустими натоварвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Подстанции трансформаторни комплектни с общо предназначение и напрежение до 20 kV. Общи технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 10, 20 и 35 kV и номинален ток 250 А. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 10, 20 и 35 kV и номинален ток 400 и 630 А. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 10, 20 и 35 kV и номинален ток 1000, 1600, 2000 и 3150 А. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 60 и 110 kV и номинален ток до 1250 A. Конструкция и размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Охрана на труда. Електромонтажни работи. Общи изисквания за безопасност

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-79 още

Трансформатори, апарати и изолатори за високо напрежение. Методи за изпитване на външната изолация в условия на замърсяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Единна система за промишлена автоматика. Релета междинни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електротехнически съоръжения и устройства. Метод за измерване характеристиките на частичните разряди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори подпорни армирани за закрит монтаж и напрежение от 1 до 35 kV. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолатори подпорни армирани за закрит монтаж и напрежение от 1 до 35 kV. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Пещи индукционни за топене. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Трансформатори сухи. Допустими натоварвания. Метод за изчисляване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още