Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Битуми нефтени и материали скални за пътно строителство. Методи за определяне на сцеплението

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Пътища автомобилни. Терминология. Общи понятия и елементи на пътя

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Шлаки металургични за пътни настилки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Оттоци улични бетонни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Настилки пътни. Измерване на огъването чрез уреда Бенкелман

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Пътни знаци. Размери и шрифт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-68 още

Пътища автомобилни. Определяне интензивността на движението

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Тунели пътни. Напречно сечение, план и надлъжен профил

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Конструкции пътни. Основни технически изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Знаци пътни километрични

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Брашно минерално за асфалтобетонни смеси

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Плочи от обикновен стоманобетон за връхни сглобяеми конструкции на пътни водостоци

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Паста асфалтова за заливане фуги на пътни настилки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-68 още

Повърхностна обработка. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-68 още

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Степен и точност на разстилане на свързващи вещества и скален материал

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-68 още

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 2: Визуално оценяване на дефекти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-68 още