Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към електрообзавеждането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към електрообзавеждането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Устройства предпазни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Платформи за товари. Присъединителни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Подемници строителни товаро-пътнически. Основни размери

90.99 Стандарт, предложен за отмяна

ТК-66 още

Техника на безопасността. Подемници строителни товаро-пътнически. Контрол на изработването, монтажа и техническото освидетелствуване

90.99 Стандарт, предложен за отмяна

ТК-66 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Графични символи

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-66 още

Техника на безопасността. Подемници строителни. Режими на работа на механизмите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Паспорт

90.99 Стандарт, предложен за отмяна

ТК-66 още

Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Устройства осигурителни

90.99 Стандарт, предложен за отмяна

ТК-66 още

Техника на безопасността. Линии висящи въжени пътнически. Изисквания към превозните средства

90.99 Стандарт, предложен за отмяна

ТК-66 още

Техника на безопасността. Линии висящи въжени пътнически. Контрол без разрушаване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Сценични съоръжения. Класификация, термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Графични символи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Асансьори товарни платформени. Шахти, машинни помещения и платформи. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Асансьори товарни платформени. Шахти, машинни помещения и платформи. Основни параметри и размери

90.99 Стандарт, предложен за отмяна

ТК-66 още

Асансьори товарни платформени. Шахти, машинни помещения и платформи. Основни параметри и размери

90.99 Стандарт, предложен за отмяна

ТК-66 още