Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към електрообзавеждането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Изисквания към електрообзавеждането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Устройства предпазни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Платформи за товари. Присъединителни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Подемници строителни. Режими на работа на механизмите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Устройства осигурителни

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-66 още

Техника на безопасността. Линии висящи въжени пътнически. Контрол без разрушаване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Сценични съоръжения. Класификация, термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Графични символи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Устройства пневматични. Подемници висящи пневматични

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Машини подемни барабанни. Типове. Основни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-66 още

Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 1: Конструиране и монтиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 2: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи ескалатори и подвижни пътеки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Излъчване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-66 още

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още