Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Сградостроителство. Изолационни материали и изделия за фуги. Класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Покрития листови антикорозионни, залепени за стоманени строителни конструкции. Определяне на непрекъснатост

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-61 още

Средства за поддържане на подови настилки. Метод за определяне на водоустойчивостта на емулсионните препарати

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Въжета изолационни от стъклена и минерална вата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-61 още

Воал от стъклени влакна за основа на покривна битумна мушама

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-61 още

Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-61 още

Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали и съставни части. Принципи за определяне на топлинните свойства на влажни материали и съставни части

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на строителни материали. Използване на интерполативни формули във връзка с топлинно измерване на дебели пробни тела. Защитена гореща плоча и горещ поток. Апаратура за измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Светлопропускливи еднослойни профилни листове от пластмаси за вътрешни и външни покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. Определяне на геометричните характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността на размерите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността на размерите. Част 2: Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на формата на стабилност при циклични температурни промени

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на огъваемост при ниска температура

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивостта на стичане при повишени температури

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни мушами за покривни хидроизолации. Определяне на адхезията на посипката

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още