Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и подобни цели. Надеждност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на приложение на EN 60335-1

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Електрически проточни водонагреватели. Част 1: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Електрически проточни водонагреватели. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Електрически проточни водонагреватели. Част 2-1: Методи за измерване на работните характеристики. Многофункционални електрически проточни водонагреватели

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Електрически проточни водонагреватели. Част 2-1: Методи за измерване на работните характеристики. Многофункционални електрически проточни водонагреватели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Електрически проточни водонагреватели. Част 2-2: Изисквания за работни характеристики. Една точка на използване на електрически проточен душ. Ефективност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Електрически проточни водонагреватели. Част 2-2: Изисквания за работни характеристики. Една точка на използване на електрически проточен душ. Ефективност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Електрически перални машини със сушилни за битова употреба. Методи за измерване на работните характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Електрически перални машини със сушилни за битова употреба. Методи за измерване на работните характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Програма за изпитване на устройства за управление в областта на поредицата от части EN 60730. Част 1: Основи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Системи за управление на електрическия товар за битови електрически уреди за помещения, акумулиращ тип. Метод за измерване на работните характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични изисквания за декоративни роботи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични изисквания за конвейрни миялни машини с търговско предназначение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични изисквания за конвейерни миялни машини с търговско предназначение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Ефективност на домакински акумулиращи водонагреватели и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още

Ефективност на домакински акумулиращи водонагреватели и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още

Оперативна съвместимост на битови уреди. Част 1: Функционална спецификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-6 още