Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Натоварвания подвижни вертикални за изчисляване на пътни мостове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Графично оформяне на архитектурностроителните чертежи и условни буквени означения на техническите величини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Графично оформяне на архитектурностроителните чертежи и условни буквени означения на техническите величини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Покриви плоски. Основни изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Система за осигуряване на геометричната точност в строителството. Допуски на геометрични параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Точност на геометричните параметри в строителството. Термини и основни положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Оборудване складово за насипни материали. Бункери, силози, приемателни и затварящи съоръжения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Стълби и стълбища. Класификация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради жилищни и обществени. Конструктивни параметри и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Производствени сгради на промишлени предприятия. Унификация на конструктивните параметри и конструктивните решения. Основни положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Производствени сгради на промишлени предприятия. Унификация на конструктивните параметри и конструктивните решения. Основни положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради едропанелни безскелетни. Фасадни фуги. Класификация и основни технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Уредби сметопроводни за жилищни сгради. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Сгради жилищни. Санитарни помещения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради жилищни. Санитарни помещения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради жилищни. Основни положения за проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради жилищни. Основни положения за проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Сгради жилищни. Основни положения за проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още