Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрообзавеждане на автомобили. Разединители щепселни седемклемни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Щитове светофарни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Кондензатори. Метод за измерване на изолационното съпротивление

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Осветители руднични в нормално изпълнение. Технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Кутии разпределителни кабелни

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Проводник волфрамов за производство на спирали за електрически лампи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Проводник волфрамов за производство на спирали за електрически лампи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Осветление. Термини и определения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Осветители електрически. Термини и определения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Лампи светлоизмерителни. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Контакти магнитоуправляеми. Термини и определения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Източници на светлина. Термини и определения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Осветление на тунели. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Съединения щепселни за битови електрически инсталации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Съединения щепселни за битови електрически инсталации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Лампи електрически нажежаеми. Лампи за номинално напрежение до 42 V

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Клеми контактни трамвайни за закрепване на токопроводната жица

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Обтегач закрит за трамвайни и тролейбусни линии

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още