Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Естествени трошени добавъчни материали за огнеупорен бетон и строителен разтвор. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Бетон. Метод за анализ на кородирал бетон

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Бетон огнеупорен. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Видим бетон. Класификация и технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Добавъчни материали за бетон. Методи за определяне на алкалореакционна способност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Форми за изготвяне на пробни тела от бетон

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-5 още

Бетон. Предпазващи състави. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Стоманобетонни стълбове за електрически мрежи НН и електропроводи 20 kV

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Стоманобетонни стълбове за електрически мрежи НН и електропроводи 20 kV

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Канавки водоотливни и дренажни за хоризонтални минни изработки. Сечения и размер

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-5 още

Смеси от киселиноустойчиви минерални брашна за киселиноустойчиви строителни разтвори и бетони. Технически изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Бетонни и стоманобетонни елементи за сглобяеми конструкции. Методи за изпитване за оценяване на носимоспособност, деформативност и пукнатиноустойчивост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Блокове бетонни с канали за кабели

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Стълбове стоманобетонни предварително напрегнати центрофугални за електрификация на ж.п. линии

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-5 още

Капак стоманобетонен за извънулични водопроводи и канализационни шахти и съоръжения

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-5 още

Пръстен стоманобетонен за стоманобетонен капак за извънулични водопроводни и канализационни шахти и съоръжения

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-5 още

Стълбове стоманобетонни вибрирани за въздушни телеграфо-телефонни линии

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-5 още

Блокчета бетонни за стойки за полутръби

95.60 Край на гласуването за отмяна

ТК-5 още