Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Класификация, определения и означения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и тавани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и тавани

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания за кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране под пода, за скрит монтаж или за открит монтаж

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-3: Специфични изисквания за изрязани кабелни канални системи за инсталации в помещения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-4: Специфични изисквания за местата за обслужване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Експлоатация на електрически уредби. Част 1: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Експлоатация на електрически уредби. Част 2: Национални приложения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Системи от обвивки, непропускащи течност, за кабелни системи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Покривни плочи и покривни ленти за защита и предупреждение за местоположението на вкопани кабели или вкопани тръбни системи в подземни инсталации

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Покривни плочи и покривни ленти за защита и предупреждение за местоположението на вкопани кабели или вкопани тръбни системи в подземни инсталации

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Кабелни системи за електрически инсталации. Методи за изпитване за съдържание на халоген

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Кабелни системи за електрически инсталации. Метод за изпитване за съдържание на халоген

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически инсталации в кораби. Част 507: Малки плавателни съдове (IEC 60092-507:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-49 още

Електрически инсталации в кораби. Част 507: Малки плавателни съдове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Външни диаметри на тръби за електрически инсталации и резби за тръби и приспособления (IEC 60423:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още