Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Усилватели нискочестотни

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Усилватели нискочестотни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Високоговорители електродинамични с директно излъчване. Климатични и механични изисквания. Методи за изпитване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Антени и разклонители за телевизионни ретранслатори

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Антени и разклонители за телевизионни ретранслатори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Антени за УКВ стационарни и возими радиотелефони

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Усилватели радиофонични за крайни станции и обслужваем усилвателен пункт

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Охрана на труда. Изделия радиоелектронни служебни. Общи изисквания за безопасност. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Охрана на труда. Изделия радиоелектронни служебни. Общи изисквания за безопасност. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Ленти магнитни измерителни за аналогов запис на звука. Методи за измерване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Телевизори цветни. Декодиращо устройство. Технически параметри. Методи за измерване и изпитване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Предаватели еднолентови късовълнови с мощност от 1 до 100 kW за стационарна служебна радиовръзка. Технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Телеграфи електрически машинни корабни. Технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Магнетофони битови категория Hi-Fi

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Съединители за антени и заземяване на битова радиоелектронна апаратура. Основни параметри

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Уреди измерителни електронни. Честотомери цифрови. Общи технически изисквания и методи за изпитване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Методи за контрол на външния вид, размерите и масата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Радиоелементи електромеханични. Методи за измерване на контактното (съпротивление при ниско (изпитване 2а) и високо ниво на сигнала (изпитване 2b))

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още