Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вредни вещества във въздуха. Определяне концентрацията на промишления прах

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха. Определяне концентрацията на промишления прах

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Охрана на труда. Въздух рудничен. Метод за измерване концентрацията на вредни газове с индикаторни тръбички

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вода за пиене. Определяне съдържанието на сребро

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Вода за пиене. Определяне съдържанието на берилий

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Вода за пиене. Определяне съдържанието на живак

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вода за пиене. Определяне съдържанието на радий-226

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вода за пиене. Определяне съдържанието на стронций-90

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вода за пиене. Определяне на общата бета-активност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вода за пиене. Определяне съдържанието на естествен уран

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вода за пиене. Определяне съдържанието на молибден

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вода за пиене. Определяне съдържанието на синтетични анионни повърхностно активни вещества (а-СПАВ)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на етиленов окис

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на винилхлорид

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вещества вредни. Естери на оцетната киселина във въздуха на работната среда. Методи за определяне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на серовъглерод

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на дибутилфталат и диоктилфталат

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на тиурам (тетраетилтиурамдисулфид)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още