Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Статистически приемателен контрол по количествен признак

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Контрол статистически на качеството. Основни закони на разпределение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Контрол статистически на качеството. Проверка на хипотези за вида на разпределението

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистическо регулиране на качеството. Контролни карти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Контрол статистически на качеството. Непараметрични статистически методи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложна статистика. Правила за оценка на анормалност на резултати от наблюдения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Числа. Правила за записване и закръгляване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на доверителни интервали за параметрите на Вейбуловото разпределение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложна статистика. Правила за проверка на съгласуваност на емпиричното разпределение с теоретичното

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Статистическо регулиране на технологичните процеси с използване на контролни карти на кумулативните суми на извадковото средно

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на доверителни интервали на нормалното и логаритмично нормалното разпределение при напълно определени извадки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистическо регулиране на технологични процеси с използване на контролни карти на базата на средна дължина на поредица от извадки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистически методи за анализ и регулиране на технологични процеси и статистически методи за приемателен контрол. Правила за внедряване. Основни положения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Приложна статистика. Правила за определяне елементи и доверителни граници на параметрите на биномно и отрицателно биномно разпределение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и доверителни граници за параметъра на поасоновото разпределение

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Приложна статистика. Дисперсионен анализ

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Статистически приемателен контрол по алтернативен признак. Едностепенни планове за извадков контрол с приемателно число нула

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още