Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Обувки. Метод за определяне якостта на закрепване на ходилото в обувки с клечков, шит и камерен метод

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Обувки. Правила за вземане на проби за лабораторни изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Обувки. Метод за определяне масата на обувките

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожа и обувки. Термини и определения на дефектите при обработка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Бланк. Изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-11 още

Калъпи алуминиеви за гумени обувни изделия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Калъпи дървени за обувки. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за галантерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за галантерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за галантерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за галантерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за галантерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за галантерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за галантерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за тапицерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за тапицерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Кожи изкуствени за тапицерия на база поливинилхлорид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още

Охрана на труда. Оборудване технологично за леката промишленост. Общи изисквания за безопасност на труда

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-11 още