Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Част 1: Материали, размери, изчислителни натоварвания, изисквания за безопасност и експлоатационни изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-107 още

Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Част 2: Правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-107 още

Регулируеми телескопични стоманени подпори. Изисквания за продуктите, проектиране и оценяване чрез изчисление и изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Временни съоръжения за строителството. Обезопасителни мрежи. Част 1: Изисквания за безопасност, методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Временни съоръжения за строителството. Обезопасителни мрежи. Част 2: Изисквания за безопасност за гранични условия на разполагане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Фасадни скелета от готови елементи. Част 1: Изисквания за продуктите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Фасадни скелета от готови компоненти. Част 2: Специфични методи за проектиране на конструкцията

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета. Експлоатационни изисквания и основно проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Временни съоръжения за строителство. Част 2: Информация за материалите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Временни съоръжения за строителство. Част 3: Изпитване на носимоспособност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Временни съоръжения за строителството. Част 4: Предпазни сводове за работни скелета. Експлоатационни изисквания и проектиране на продукти

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-107 още

Подпорно скеле. Експлоатационни изисквания и основно проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Временни съоръжения за строителството. Носещи кули от готови компоненти. Специфични методи за проектиране на конструкцията

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-107 още

Системи за укрепване на изкопи. Част 1: Изисквания към продуктите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Системи за укрепване на изкопи. Част 2: Оценка чрез изчисления или изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Временни системи за странична защита. Изисквания за продукти. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация и оценяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Ръчно задвижвани хидравлични подпорни системи за укрепване на изкопи. Част 1: Спецификация на продуктите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още