Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати с механично разбъркващо устройство. Технически изисквания. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Съединения за тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Оборудване химическо. Вакуумфилтри въртящи се. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Уредби геологопроучвателни сондажни. Машини за сондиране в твърди полезни изкопаеми. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към стоманените отливки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Материали и заготовки. Изисквания към безшевни тръби от въглеродни (нелегирани) и легирани стомани, предназначени за работа при температура над 0 °С

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни с неподвижни тръбни решетки и с температурен компенсатор на кожуха. Сектори преградни напречни. Разположение на отворите и основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Оборудване котелно спомагателно. Мелници топкови барабанни. Основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Оборудване химическо и нефтопреработващо. Опори на подвесни вертикални съдове и апарати. Конструкция и основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Резервоари подземни групови за втечнени газове. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Оборудване химическо. Дъна сферични небортовани. Форма и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Арматура и фитинги за синтез при работно налягане 32,5 МРа. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Оборудване за хидрогеоложки и инженерногеоложки сондажи. Инструменти сондажни за ударно-въжено сондиране. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Арматура стоманена неръждаема. Кранове сферични двупътни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Арматура стоманена неръждаема. Кранове сферични двупътни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Арматура стоманена неръждаема. Кранове сферични двупътни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Арматура стоманена неръждясваща. Кранове едноклапанни и двуклапанни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още