Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Машини леярски. Аератори

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски формовъчни и сърцеви. Техническа безопасност. Изисквания към конструкциите

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Камера дробометна проходна. Основни параметри и размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Инсталация комплексна смесеподготвителна. Основни параметри и размери

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Уреди и средства за автоматизация. Надеждност. Общи технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Термини и определения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Редове на основните параметри

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини канцеларски. Машини офсетови. Закрепване на матриците

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини за скубане на четина. Основни параметри, размери и технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Охрана на труда. Машини леярски. Машини за леене в кокили. Изисквания за безопасност към конструкцията

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Охрана на труда. Машини леярски. Общи изисквания за безопасност към конструкцията

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Охрана на труда. Машини леярски. Машини формовъчни и сърцарски. Изисквания за безопасност към конструкцията

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Охрана на труда. Машини леярски. Машини за почистване на отливки. Изисквания за безопасност към конструкцията

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Машини сърцарски песъкодувни и песъкострелни. Методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини за леене под ниско налягане с противоналягане. Изисквания за безопасност към конструкцията

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини леярски. Машини формовъчни и сърцарски. Общи технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини за леене под налягане. Изисквания за безопасност към конструкцията

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още

Машини за леене под налягане. Присъединителни размери за закрепване на пресформи

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-7 още