Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Фотоапарати огледално-рефлексни с пердеобразен затвор. Съединения на обективите с камерите. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Уреди оптически. Затвори за фотокамери. Технически изисквания и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Церезин технически

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Микрофилми за архивно съхраняване. Определяне на остатъчните тиосулфатни и сребърни соли в обработените микрофилми

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Етилов алкохол. Определяне съдържанието на примеси по метода на газовата хроматография

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Средства за светлокопиране. Типове. Основни параметри. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Киноленти черно-бели обръщаеми за любителски цели. Показатели и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Гликоли. Метод за определяне на фракционен състав

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Гликоли. Определяне на киселинността

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Гликоли. Метод газ-хроматографски за определяне на примесите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Моноетиленгликол. Метод за определяне съдържанието на алдехиди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Моноетиленгликол. Метод за определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Стирол мономер. Определяне съдържанието на стабилизатор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Окис етиленов. Определяне съдържанието на алдехиди

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Киноленти цветни позитивни за кинематография. Показатели. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Етилен и пропилен. Определяне съдържанието на етилен, пропилен и примеси чрез газова хроматография

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Етилен. Определяне съдържанието на амоняк

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още

Етилен и пропилен. Определяне съдържанието на сяра

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-5 още