Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Серия въздухоплаване. Метали. Методи за изпитване. Част 1: Изпитване на опън при температура на заобикалящата среда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Серия въздухоплаване. Метали. Методи за изпитване. Част 2: Изпитване на опън при повишена температура

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на метали. Изпитване на непрекъснато пълзене и напрежение на скъсване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Методи за изпитване. Част 16: Изпитване без разрушаване. Изпитване с проникващи течности

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Методи за изпитване. Част 21: Радиографично изпитване на отливки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Стомани. Методи за изпитване. Част 002: Изпитване на удар по Izod

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване. Титан и титанови сплави. Част 009: Определяне на повърхностното замърсяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване. Титан и титанови сплави. Част 010: Вземане на проби за определяне съдържанието на водород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Серия въздухоплаване. Методи за изпитване на продукти от алуминий и алуминиеви сплави. Част 1: Определяне на специфична електропроводимост на деформируеми алуминиеви сплави

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на продукти от алуминиеви сплави. Част 5: Определяне дебелината на плакиращото покритие и дифузия на мед на плакирани полуготови продукти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Методи за изпитване на продукти от алуминий и алуминиеви сплави. Част 7: Референтни блокове за калибриране на измервателни уреди за определяне на електропроводимост на деформируеми алуминий и алуминиеви сплави

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи едноредни сачмени търкалящи лагери от стомана. Серия на диаметрите 8 и 9. Размери и натоварвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи едноредни сачмени търкалящи лагери от корозионноустойчива стомана, серия на диаметрите 8 и 9. Размери и натоварвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи едноредни сачмени търкалящи лагери от стомана, серия на диаметрите 0 и 2. Размери и натоварвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Авиационни несамонагаждащи едноредни сачмени търкалящи лагери от корозионноустойчива стомана, серия на диаметрите 0 и 2. Размери и натоварвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Авиационни самонагаждащи двуредни сачмени търкалящи лагери от стомана, серия на диаметрите 2. Размери и натоварвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Авиационни самонагаждащи двуредни сачмени търкалящи лагери от корозионноустойчива стомана, серия на диаметрите 2. Размери и натоварвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Авиационни самонагаждащи едноредни ролкови търкалящи лагери от стомана, серия на диаметрите 3 и 4. Размери и натоварвания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още